OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. 
Prowadzimy nabór do TECHNIKUM nr 2 w zawodach:

● Technik logistyk

● Technik ekonomista

● Technik żywienia i usług gastronomicznych

● Technik rolnik 


OPISY ZAWODÓW

Technik rolnik

 Nauczymy Cię:
● samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego,
● prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego,
● marketingu produktów rolniczych.

 Po ukończeniu szkoły masz możliwość:
● przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
● korzystania z unijnych środków finansowania,
● prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie agrobiznesu, ogrodnictwa, marketingu produktów rolnych. 

Specjalizacje:
● Ochrona środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich
● Nowoczesna ochrona roślin 

4-letnia nauka kończy się egzaminem maturalnym i zawodowym.
 UWAGA! Możliwość zdobycia bezpłatnego prawa jazdy kat. T (na ciągnik).


Technik ekonomista

 Nauczymy Cię:
● prawnych zasad działalności przedsiębiorstw, funkcjonowania biura i korespondencji biurowej,
● prowadzenia nowoczesnego biura,
● prowadzenia małej księgowości i analizy finansowej,
● obsługi kredytowej i finansowej w bankach.

 Po ukończeniu szkoły masz możliwość:
● dalszego kształcenia na wyższych studiach ekonomicznych,
● pracy we wszelkich instytucjach, w których niezbędna jest znajomość zagadnień finansowo-księgowych,
● prowadzenia nowoczesnego biura,
● obsługi klientów w bankach.

 Specjalizacje:
● Finanse i rachunkowość
● Administracja
● Bankowość

 4-letnia nauka w tej szkole kończy się egzaminem maturalnym i zawodowym.


 Technik logistyk

 Nauczymy Cię:
● organizacji transportu i spedycji w różnych dziedzinach gospodarki,
● zasad magazynowania oraz dystrybucji towarów i usług,
● sposobów elektronicznej identyfikacji towarów,
● prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

 Po ukończeniu szkoły masz możliwość:
● zdobycia pracy na stanowiskach specjalistycznych w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych, budowlanych,
● prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
● kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 4-letnia nauka w tej szkole kończy się egzaminem maturalnym i zawodowym.


  Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Nauczymy Cię:
● dobierać surowce, sporządzać, dekorować i oceniać jakość potraw,
● obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w obiektach zbiorowego żywienia i gospodarstwach domowych,
● urządzać wnętrza obiektów zbiorowego żywienia i innych budynków mieszkalnych.

 Po ukończeniu szkoły masz możliwość:
● dalszego kształcenia na uczelniach wyższych,
● pracy w placówkach zbiorowego żywienia (restauracjach, stołówkach, barach),
● pracy w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością  i upowszechnianiem wiedzy o żywieniu,
● prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych i agroturystycznych.

 4-letnia nauka w tej szkole kończy się egzaminem maturalnym i zawodowym.