Segregacja odpadów staje się coraz powszechniejsza. Niestety nadal dużo puszek, worków foliowych, opon czy sprzętów elektronicznych można znaleźć na poboczach dróg, w lasach, skwerach czy brzegach rzek. Podstawowym celem Sprzątania Świata jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku. 
To już tradycja, że uczniowie T2 włączają się w tę akcję. Tak było i w tym roku.

Tym razem do porządkowania miasta wyruszyli uczniowie klasy I i II w zawodzie technik rolnik. Zanim przystąpili do pracy, zostali poinstruowani z zasad bezpieczeństwa i higieny. Wszyscy otrzymali też ochronne rękawice i worki. Finałem było zebranie 640 litrów odpadów.

Akcja "Sprzątanie świata - Polska" jest  częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Zorganizowanie "Sprzątania" jest proste: wystarczy chcieć coś zrobić, przygotować się do tego... i zrobić to!