Samorząd Uczniowski reprezentuje ogół uczniów oraz inicjuje i organizuje działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową szkoły.

Dziś (29.09.2017 - piątek) odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie głosowali na 4 kandydatów.

Poniższa lista przedstawia wyniki wyborów i przydzielone uczniom funkcje:

PRZEWODNICZĄCY: Natalia Kujaszewska II EŻ

ZASTĘPCA: Julia Lemańczyk II TL

SKARBNIK: Adrianna Nowicka II EŻ

Cieszymy się z ich sukcesu i mamy nadzieję, ze będą prężnie działać na rzecz Technikum nr 2 i jednocześnie czerpać radość z pełnionego stanowiska. Gratulujemy!!! Dziękujemy gorąco komisji w składzie: Robert Różek IV TL, Aleksandra Krauze III TŻ i Grzegorz Domeracki II TL za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Opiekunowie SU: Jowita Szmeja, Jagoda Metlicka