Konto:
BS Chojnice 69 8146 0003 0000 2192 5000 0017
Rada Rodziców przy Technikum nr2 w Chojnicach

 

Skład Rady Rodziców Technikum nr 2 w Chojnicach 
rok szkolny 2017/2018

 

Oryszczuk Olena                       1 T E

Prondzinski Piotr                          1 TL

Kosiedowski Leon                       1 TŻ

Wałdoch Jacek              1 LR

Sypniowska Małgorzata            Sekretarz         2 EŻ

Łangowska Joanna                      2 TL

Możdżonek Dariusz    Przewodniczący            2 TR

Rzepinski Michał          Z-ca przewodn.             2 TŻ

Nakielska Krystyna                      3 LE

Węglewska Justyna                    3 TL

Zabrocka Elżbieta                         3 TŻ

Behrendt Jolanta                         3 TR

Sieg Ewa                          4 TE

Miszewska Elżbieta                     4 TL

Riegelska Anita Skarbnik           4 RL

Ostojska Grażyna                     4 TŻ