SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Samorząd Uczniowski reprezentuje ogół uczniów oraz inicjuje i organizuje działalność kulturalną, oświatą, sportową oraz rozrywkową szkoły.

 

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

Jowita Szmeja - pedagog

Jagoda Metlicka - nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący szkoły: Natalia Kujaszewska

Zastępca przewodniczącego szkoły: Julia Lemańczyk

Sekretarz samorządu uczniowskiego: Adrianna Nowicka

 

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego