SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Samorząd Uczniowski reprezentuje ogół uczniów oraz inicjuje i organizuje działalność kulturalną, oświatą, sportową oraz rozrywkową szkoły.

 

 

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

Jowita Szmeja - pedagog

Agata Borkowska - nauczyciel języka angielskiego