• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • invalid

Drogi Uczniu!
Zwróć  się do pedagoga szkoły, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji,
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Szanowny Rodzicu!
Zwróć się do pedagoga szkoły, gdy: 

 •  niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

 MAM DLA CIEBIE PROPOZYCJĘ
ZAJRZYJ DO GABINETU PEDAGOGA SZKOLNEGO!
BYC MOŻE RAZEM ZNAJDZIEMY KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZANIE
.

   

PEDAGOG SZKOŁY
mgr Jowita Szmeja

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 15:00

WTOREK

9:00 – 15:00

ŚRODA

9:35 – 15:00

CZWARTEK

9:00 – 15:00

PIĄTEK

9:00 – 15:00

 

 

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznych w Chojnicach,
ul. Koszarowa 8 a
tel. stacjonarny: 52 39 74 913
tel. komórkowy: 515 262 977

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach
ul. Strzelecka 31
tel. 52 397 35 74

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPUS w Chojnicach
ul. Gdańska 15 b
tel.  52 397 55 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
tel.  52 395 07 35 do 739

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia PROMEDICA w Chojnicach
ul. Kościerska 9
tel. 52 396 74 87

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wysoka 1
tel. 52 397 71 21
52 397 49 48

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
ul. Warszawska 13
tel. 052 39 56 105
tel. zaufania 052 39 56 294

Sąd Rejonowy w Chojnicach
ul. Młyńska 30
tel. centrala: 52 395 27 02
Sekretariat Prezesa: 52 395 28 00

Urząd Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
tel. 52 39 50 700

 Dziecięcy telefon zaufania do Rzecznika Praw Dziecka
tel. (22) 696 55 50

 Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków przemocy
tel. 801 120 002
www.niebieskalinia.pl

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 801 140 068
www.psychologia.pl

Grupa wsparcia dla osób chorych i zagrożonych anoreksją lub bulimią
tel. (67) 210 43 06
lub (67) 352 84 62 [ 8.00-10.00 i 14.30- 15.30 ]
tel. (67) 352 84 70 [ 8.00- 15.30 ]

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel.( 22 ) 666-00-60, płatny, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 - 18:00
tel. 0-801-120-002, płatny pierwszy impuls, poniedziałek - sobota: 10:00-22:00,                  niedziela i święta: 10:00-16:00

 Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki-Narkomania
tel. 0-801-199-990, koszt całego połączenia 35 gr. czynny: 16.00-21.00

Zatrzymać przemoc
tel. 0-800-20-148

 Ogólnopolski telefon alarmowy
112

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach